ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα κουφώματα είναι από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία που υπάρχουν σε ένα ακίνητο και τα χειριζόμαστε σε καθημερινή βάση. Για να μπορούν να προσφέρουν τις ιδιότητές τους στο μέγιστο βαθμό (θερμομόνωση, ηχομόνωση, ασφάλεια), θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί σωστά.

Η επιλογή του σωστού κατασκευαστή αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ορθή ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση ενός καλού και ποιοτικού κουφώματος. 

Ο αγοραστής των κουφωμάτων θα πρέπει να επιλέγει αξιόπιστους και πιστοποιημένους κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να του παρέχουν κουφώματα που είναι ορθά κατασκευασμένα και εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της σήμανσης CE. Μόνον έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα τα οποία θα τοποθετηθούν στο ακίνητό του θα πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Κάθε επαγγελματίας κατασκευαστής κουφωμάτων οφείλει να σας δώσει αναλυτική προσφορά για κάθε κούφωμα που πρόκειται να κατασκευαστεί. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:

 • Ο τύπος των κουφωμάτων (π.χ. δίφυλλο ανοιγόμενο, μονόφυλλο συρόμενο χωνευτό κ.ά.) και η σειρά που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. EΤΕΜΕ45, ALUMILS560 κ.ά.)
 • Η θερμοπερατότητα που θα έχει το κούφωμα
 • Τους υαλοπίνακες που θα τοποθετήσει στο κούφωμα, καθώς και τη θερμοπερατότητα αυτών
 • Το χρώμα που θα έχει η ηλεκτροστατική βαφή
 • Τα εξώφυλλα (παντζούρια, ρολά, σήτες) που θα κατασκευαστούν
 • Τυχόν άλλες λεπτομέρειες, όπως εξαρτήματα, περιμετρικός μηχανισμός κ.ά. 

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε και με άλλες προσφορές που πιθανόν θα πάρετε. 

 Η σύγκριση θα πρέπει, πάντα, να γίνεται σε προσφορές ιδίου τύπου.

 Οι διαφορετικού τύπου προσφορές δεν μπορούν επ’ ουδενί να συγκριθούν και, το σημαντικότερο, δημιουργούν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές, έχοντας ως αποτέλεσμα να μπερδέψουν τον αγοραστή και να τον οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις!

 Καλό είναι να περιορίζετε τις επιλογές σας σε -μέχρι το ανώτερο- τρεις προσφορές, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε είδη και τιμές μέχρι να καταλήξετε στην επιλογή του κατασκευαστή που θα ολοκληρώσει το έργο. 

 Μην ξεχνάτε όμως το σημαντικότερο: οι προσφορές για ίδια προϊόντα δεν μπορεί να έχουν μεγάλες αποκλίσεις. Η μεγάλη απόκλιση τιμών μεταξύ των προσφορών, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις.

 Αφού καταλήξετε στον κατασκευαστή που πρόκειται να συνεργαστείτε, θα πρέπει να υπογράφετε ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εργασίες – διαδικασίες, αλλά και οι πιθανές επιπλέον χρεώσεις (γερανός, αποξήλωση παλιών κουφωμάτων κ.τ.λ.) που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα η ημερομηνία παράδοσης του έργου και ο τρόπος πληρωμής.

 Ο συνηθέστερος τρόπος πληρωμής είναι ο παρακάτω:

 • 40% του συνολικού ποσού ως προκαταβολή κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Το ποσό αυτό είναι το ελάχιστο, ώστε να μπορέσει ο κατασκευαστής να προβεί στην αγορά των απαραίτητων πρώτων υλών
 • 40% του συνολικού ποσού με την παράδοση των κουφωμάτων στην οικοδομή
 • Το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κατασκευών.

 

Προσοχή!!! Πριν την εξόφληση του έργου θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι ότι τα κουφώματα λειτουργούν σωστά. Ο κατασκευαστής οφείλει να σας δείξει τον τρόπο λειτουργίας των κουφωμάτων και να σας δώσει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη.

 

Επιπροσθέτως, πρέπει να σας δώσει και όλα τα συνοδευτικά έντυπα που επιβάλει η σήμανση CE.

 

 • Ο πελάτης, εκτός από τη Δήλωση Επιδόσεων που επιβάλει η σήμανση CE, θα πρέπει να λαμβάνει και κατάλληλες οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση των κουφωμάτων που αγοράζει.

 

 • Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Σήμανση CE στα κουφώματα και στα εξώφυλλα είναι υποχρεωτική και τα προϊόντα χωρίς σήμανση κυκλοφορούν παράνομα.

 

 • Τέλος, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, που πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και από την αρχική επιλογή των κουφωμάτων. Τα κουφώματα, όπως αναφέραμε και στην αρχή, τα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και κάποια στιγμή θα χρειαστούν service.

 

 • Για να είστε λοιπόν σίγουροι για την αξιοπιστία του κατασκευαστή, θα πρέπει να ζητάτε τις σχετικές Πιστοποιήσεις (CE, ISO), εγγύηση (2 έτη κατ’ ελάχιστο) για την καλή λειτουργία, αλλά να βεβαιωθείτε και για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

 

 • Τα προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση CE έχουν δοκιμαστεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Οι κατασκευαστές οι οποίοι δίνουν σήμανση CE για τα κουφώματα που πωλούν στους πελάτες τους ακολουθούν μία σειρά από διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα κουφώματα που αγοράζει o πελάτης έχουν όμοιες ιδιότητες σύμφωνα με αυτά που έχουν δοκιμαστεί στο εργαστήριο.

 

 • Κατά τις επαφές σας με τον κατασκευαστή, μη διστάσετε να του κάνετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για να αξιολογήσετε τον επαγγελματισμό του, ενώ εάν θεωρήσετε ότι είναι σκόπιμο, μπορείτε να ζητήσετε να δείτε και ολοκληρωμένα έργα του, πέραν των δειγμάτων στον εκθεσιακό του χώρο.

 

Κρίνετε τον κατασκευαστή από το γενικότερο προφίλ του, τις γνώσεις, την οργανωτικότητά του.

 

Εμπιστευτείτε τον κατασκευαστή από τη συνολική του εικόνα και όχι μόνο από την τιμή που θα σας προτείνει.